De testament check
17 Feb, 2023

De testament check

 

Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. In een testament geeft u aan wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Heeft u geen testament, dan bepaalt de wet dit.

Heeft u geen testament? Dan wordt uw nalatenschap verdeeld volgens het wettelijk erfrecht. In het erfrecht geldt alleen de juridische relatie met uw partner, kinderen en bloedverwanten.

Met een testament bepaalt u zelf wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt van uw nalatenschap. U kunt bijvoorbeeld de positie van uw partner of kinderen beschermen. Of uw geld aan een goed doel nalaten. De volgende vragen komen vaak aan de orde:

Hebt u eenmaal een testament laten maken dan blijft dat altijd geldig, tenzij u het herroept. U kunt op ieder moment uw testament laten herroepen of aanpassen bij de notaris. Op www.notaris.nl staat de online checklist testament. De vragen in deze checklist helpen mensen na te denken over de mogelijkheden van hun (nieuwe) testament en wat zij belangrijk vinden om daarin vast te leggen. Na het invullen ontvangt men een overzicht met de belangrijkste aandachtspunten op basis van de gegeven antwoorden. Deze informatie is te gebruiken als voorbereiding op het gesprek met de notaris.

Ook interessant voor jou…

Wat te doen bij een dilemma

Wat te doen bij een dilemma

Wat te doen bij een dilemma.   De dagelijkse praktijk van een notaris kan heel divers zijn. je komt soms in aanraking met mensen die...

Nieuwe wet, nieuwe statuten?

Nieuwe wet, nieuwe statuten?

Nieuwe wet, nieuwe statuten?   Op 1 juli 2021 ging de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen in werking treden. Er is veel verwarring...

Wat doet een notaris

Wat doet een notaris

Wat doet een notaris?   De (kandidaat-)notaris biedt rechtszekerheid in het rechtsverkeer, voorkomt conflicten en brengt mensen bij...