Erfrecht

Het erfrecht zegt wie na iemands overlijden zijn goederen krijgt en wie zijn schulden moet betalen.

Vanaf 1 januari 2003 gelden daarvoor nieuwe regels, want toen is het nieuwe erfrecht in werking getreden. Met name de positie van de langstlevende echtgenoot is versterkt.

Voor 1 januari 2003 was het nog noodzakelijk een zogenaamd testament-op-de-langstlevende te maken om te zorgen dat na het overlijden van één van de ouders, de kinderen geen aanspraak konden maken op de erfenis. Nu is het zo dat als iemand overlijdt zonder testament te hebben gemaakt en hij laat een echtgenoot en één of meer kinderen achter, er al een verdeling van de erfenis plaatsvindt. Bij die verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot op het moment van overlijden alle goederen van de erfenis. Daartegenover staat dat de langstlevende ook alle schulden voor zijn/haar rekening moet nemen. De kinderen krijgen als erfgenaam op het moment van overlijden een vordering op de echtgenoot. Die vordering is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende, bij zijn/haar faillissement of als hij/zij in de wettelijke schuldsanering komt. Een kleine waarschuwing; testamenten van voor 1 januari 2003 blijven gelden en het is altijd goed om deze te laten nakijken om te zien of ze nog overeenstemmen met de wensen of aangevuld moeten worden.

Zaken waar iemand niet graag mee wordt geconfronteerd; overlijden en erfrecht. Wel een zekerheid in dit leven en voor velen een reden om wel goed te kijken wat er na de dood met de nalatenschap gebeurt. De nabestaanden achterlaten met vragen op dat gebied kan voorkomen worden door een duidelijk testament. Ook de fiscale consequenties moeten goed belicht worden.

Informatie over erfrecht en de nieuwe Successiewet, geldend vanaf 1 januari 2010, is altijd bij Het notariskantoor van Hoogeveen op te vragen, voordat het te laat is…U kunt ook altijd bijgaande folder raadplegen.