Ondernemingsrecht

En onderneming kun je met meerdere mensen voeren of uitoefenen. In de wet worden deze samenwerkingsvormen sinds 1838, zijnde de vennootschap onder firma, de maatschap en de commanditaire vennootschap, oftewel de zogenaamde personenvennootschappen, geregeld.

De verandering van het B.V. recht heeft plaatsgevonden per 1 oktober 2012. Het is voor ondernemers nu mogelijk hun B.V. meer naar eigen inzicht in te richten.
Het is zaak uw ondernemingsvorm goed tegen het licht te houden om ongewenste gevolgen met name voor wat betreft de aansprakelijkheid te voorkomen.

Een ondernemer heeft het druk met ondernemen en heeft geen tijd en zin om zich uitgebreid te laten doorzagen over de juridische consequenties van zijn werkzaamheden. Toch verdient dit aandacht en dan is het makkelijk om dit op een ontspannen, persoonlijk en concrete wijze te bespreken. In samenwerking met de andere adviseurs wordt er door Het notariskantoor van Hoogeveen een duidelijk traject uitgestippeld en wordt dit op afzienbare termijn gerealiseerd.