Nieuwe wet, nieuwe statuten?
17 Feb, 2023

Nieuwe wet, nieuwe statuten?

 

Op 1 juli 2021 ging de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen in werking treden. Er is veel verwarring over de vraag of de statuten van een vereniging of stichting dan ook veranderd moeten worden.

De wet gaat kort gezegd over de positie en plichten van bestuursleden en toezichthouders,  de aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders, het financieel beleid en goedkeuring van uitgaven, de regels omtrent belangenverstrengeling en procedures bij grote uitgaven. In dit korte artikel kunnen deze regels niet uitgewerkt worden, maar het is van belang om (nieuwe) bestuursleden te laten zien dat de zaken in de vereniging of stichting goed op orde zijn en om persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden (als het misgaat bijvoorbeeld in een faillissement) proberen te voorkomen.

De wetgever geeft de mogelijkheid om deze regels pas bij een voorgenomen statutenwijziging (dus bij een notariële akte) te regelen en het hoeft niet op stel en sprong vóór 1 juli aanstaande geregeld te worden. Wel is het van belang aandacht aan de regels van de nieuwe wet te besteden en te kijken of er (interne) regels aangescherpt kunnen worden om aansprakelijkheid te voorkomen. Zo is het aan te raden bijvoorbeeld bij uitgaven  een zogenaamd “vier-ogenbeleid” toe te passen; niet alleen de penningmeester doet de overboeking van het bedrag, maar een ander bestuurslid moet voor een uitgave mee-tekenen of akkoord geven. Natuurlijk is een grootte van een vereniging of stichting een factor die een rol speelt; een stichting die bedragen vergoed voor een ondersteuning van een kankerpatiënt iets anders dan een woningstichting met duizenden huizen.

Uw notaris is van de wet op de hoogte en u kunt altijd uw statuten en uw regels samen met de notaris tegen het licht houden.

 

Ook interessant voor jou…

Wat te doen bij een dilemma

Wat te doen bij een dilemma

Wat te doen bij een dilemma.   De dagelijkse praktijk van een notaris kan heel divers zijn. je komt soms in aanraking met mensen die...

Wat doet een notaris

Wat doet een notaris

Wat doet een notaris?   De (kandidaat-)notaris biedt rechtszekerheid in het rechtsverkeer, voorkomt conflicten en brengt mensen bij...

De testament check

De testament check

De testament check   Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt. De...