Onroerend goed

Bij leveringen van onroerende zaken en bij het vestigen van een hypotheek is er een notaris nodig. Bij een overdracht van een woning wordt de tenaamstelling van dit vermogensbestanddeel goed geregeld en gecontroleerd. Voor iedereen is duidelijk wie eigenaar van een onroerende zaak is. Het Kadaster verwerkt deze informatie van de notaris in een grondboekhouding waar we trots op kunnen zijn, wereldwijd gezien.

De bank krijgt de zekerheid door middel van een hypotheekakte en de cliënt krijgt in ruil daarvoor een lagere rente omdat die zekerheid er is. De datum van de notariële akte staat vast en het staat ook vast dat iedereen in het bijzijn van de notaris getekend heeft. De notaris is een onpartijdig adviseur die de belangen behartigt van allen die bij het opstellen van de notariële akte zijn betrokken en nog een heel praktisch punt: de akte die door de notaris is ondertekend wordt bewaard en is altijd terug te vinden en ter inzage van degene die er belang bij heeft.

Op het gebied van fiscaliteit rond de levering van onroerende zaken kunnen wij u ook inlichten. een gebied dat soms per dag verandert.

Noodzakelijke handelingen die in Het notariskantoor van Hoogeveen op een duidelijke wijze voor u worden verricht. In begrijpelijke taal en met ruimte voor alle tekst en uitleg.