Wat te doen bij een dilemma
17 Feb, 2023

Wat te doen bij een dilemma.

 

De dagelijkse praktijk van een notaris kan heel divers zijn. je komt soms in aanraking met mensen die minder goede bedoelingen hebben en dat kan leiden tot een dilemma. Voorbeeld:  “Ik ben notaris. Een mij onbekende man komt bij mij op kantoor met de opdracht de overdracht van een pand te verzorgen. De man is de koper en zegt dat hij de koopsom van 100.000 euro in contanten bij mij wenst te voldoen. Ik zeg dat ik hieraan niet kan meewerken. Daarop zegt de man: “Ik weet dat jouw dochter op de Dubioschool zit, dus ik zou het maar doen.” Wat doe ik? “

Onze beroepsgroep heef een zogenaamde Dilemma-app ontwikkelt en hierin kunnen (kandidaat-)notarissen hun reactie op een dilemma geven. In bovenstaand geval heeft 87% aangegeven “dienst te weigeren” oftewel niet mee te werken aan de gevraagde overdracht en aangifte  te doen van bedreiging.

Slechts 6% werkt mee en doet vervolgens een zogenaamde Wwft-melding of belt vervolgens een vertrouwensnotaris. Notarissen mogen op grond van het Reglement contanten geen contante bedragen aannemen van 15.000 euro of meer. Wanneer er toch 15.000 euro of meer in contanten wordt betaald of een dergelijke betaling wordt overwogen, moet de notaris dit bij de FIU-Nederland melden. Dit is ook het geval als de cliënt de contanten op een rekening van de notaris stort. Uit onderzoek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie in 2016 blijkt dat ruim 40% van de (kandidaat-)notarissen tijdens het werk weleens is bedreigd. In een derde van de gevallen gaat het om schelden, 7% van de respondenten is fysiek bedreigd.

Er is geen enkel excuus voor een bedreiging van een persoon die moet handelen naar de wet en zijn of haar beroep uitoefent, dus geen coulance. Vanzelfsprekend is in alle redelijkheid alles te zeggen en te overleggen, maar er zijn grenzen, ook bij de notaris.

Ook interessant voor jou…

Nieuwe wet, nieuwe statuten?

Nieuwe wet, nieuwe statuten?

Nieuwe wet, nieuwe statuten?   Op 1 juli 2021 ging de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen in werking treden. Er is veel verwarring...

Wat doet een notaris

Wat doet een notaris

Wat doet een notaris?   De (kandidaat-)notaris biedt rechtszekerheid in het rechtsverkeer, voorkomt conflicten en brengt mensen bij...

De testament check

De testament check

De testament check   Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt. De...