Wat doet een notaris
17 Feb, 2023

Wat doet een notaris?

 

De (kandidaat-)notaris biedt rechtszekerheid in het rechtsverkeer, voorkomt conflicten en brengt mensen bij elkaar.

Ook geeft hij juridisch advies en legt afspraken van partijen vast in een akte die hij bewaart en die ook bewaard blijft als hij zelf geen notaris meer is. De notaris is deskundig, integer, onafhankelijk, onpartijdig en betrouwbaar. Hij behartigt de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

De (kandidaat-)notaris houdt zich o.a. bezig met het privaatrecht: het deel van het recht dat gaat over de verhoudingen tussen burgers (particulieren en bedrijven) onderling, in tegenstelling tot het publiekrecht dat zich bezig houdt met de verhouding tussen overheid en burger. Binnen het privaatrecht houdt de (kandidaat-)notaris zich bezig met het verbintenissen- en goederenrecht, het familierecht, het relatievermogensrecht en het ondernemingsrecht, met inbegrip van de fiscale aspecten.

Notariële akten zijn geschriften waarin overeenkomsten en verklaringen door een notaris juridisch worden vastgelegd. Een aantal rechtshandelingen moet in een notariële akte worden opgenomen omdat ze anders niet geldig zijn, zoals testamenten.

Allen hebben de universitaire studie notarieel recht afgerond. De notaris is echter benoemd door de koning en heeft daarmee de bevoegdheid om notariële akten te tekenen. Daarnaast is hij eigenaar van het notariskantoor. De toegevoegd notaris mag zelfstandig akten passeren, maar is geen eigenaar. Een kandidaat-notaris verricht notariële werkzaamheden op het kantoor van een notaris en kan als waarnemer van de notaris ook akten tekenen.

De notaris zorgt voor rechtszekerheid en heeft een belangrijke functie in het rechtsverkeer. Uw eigen notaris staat u altijd met raad en daad terzijde.

 

Ook interessant voor jou…

Wat te doen bij een dilemma

Wat te doen bij een dilemma

Wat te doen bij een dilemma.   De dagelijkse praktijk van een notaris kan heel divers zijn. je komt soms in aanraking met mensen die...

Nieuwe wet, nieuwe statuten?

Nieuwe wet, nieuwe statuten?

Nieuwe wet, nieuwe statuten?   Op 1 juli 2021 ging de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen in werking treden. Er is veel verwarring...

De testament check

De testament check

De testament check   Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt. De...